Snowflake obsidian tumbled stone

Snowflake obsidian tumbled stone

$ 3.00
Contains one piece